mijn
OMGEVINGSVISIE
DINKELLAND

Het verhaal achter de waardenkaart

De waardenkaart in de Omgevingsvisie heeft voor het buitengebied als basis de combinatie van landschapstype en landschapsdynamiek.

Donkergroen landschap: beperkte ontwikkeling die bijdraagt aan de waarden van het landschap
Dit zijn waardevolle landschappen die door de tijd heen in stand gebleven zijn waar gestuurd wordt op behouden en versterken. Bij een combinatie met een lage dynamiek is het landschap nog zeer herkenbaar  ten opzichte van 100 jaar geleden.

Middelgroen landschap: beperkte ontwikkeling afgestemd op de schaal van het landschap
In de gebieden met de tussenkleur groen zijn waarden aanwezig voor modern, agrarisch gebruik alsmede landschapswaarden die van belang zijn voor natuur, beleving en recreatie.

Lichtgroen landschap: Landschap met veel ontwikkelmogelijkheden
Dit zijn landschappelijk minder waardevolle landschappen waar in de afgelopen 80 tot 100 jaar veel veranderd is en waar de lagere landschapswaarde ruimte voor ontwikkeling biedt. Dit zijn bijvoorbeeld de heide- of veenontginningen met een hoge dynamiek.

De gearceerde gebieden zijn gebieden door de Provincie aangewezen als Natura2000 en NatuurNetwerkNederland. Hier gelden andere regels omdat zij een bijzondere status hebben.

De landgoederen die op de waardenkaart aangeduid worden zijn de historische landgoederen. De ontwikkelruimte die weergegeven wordt door de kleur op de kaart, wordt mede bepaald door samenhang van het landgoed met de omgeving en vice versa. Denk hierbij aan specifieke landschapskenmerken, cultuurhistorische elementen en belevingswaarde.

Lichtgrijze kernen zijn landelijke kernen

Donkergrijze kernen zijn kernen met een woon- en centrumfunctie

Beschermde dorps- en stadsgezichten zijn apart gemarkeerd omdat zij een bijzondere status hebben en er aparte regels gelden.

De begrenzing van de op de waardenkaart weergegeven woonkernen, is uitsluitend bedoeld om het onderscheid in gebiedswaarden weer te geven. Deze grens bepaalt niet of een perceel al dan niet in de bebouwde kom ligt. Of een perceel al dan niet in de bebouwde kom ligt is van feitelijke aard. De aard van de omgeving is bepalend.

De waardenkaart in de Omgevingsvisie heeft voor het buitengebied als basis de combinatie van landschapstype en landschapsdynamiek.

Donkergroen landschap: beperkte ontwikkeling die bijdraagt aan de waarden van het landschap
Dit zijn waardevolle landschappen die door de tijd heen in stand gebleven zijn waar gestuurd wordt op behouden en versterken. Bij een combinatie met een lage dynamiek is het landschap nog zeer herkenbaar  ten opzichte van 100 jaar geleden.

Middelgroen landschap: beperkte ontwikkeling afgestemd op de schaal van het landschap
In de gebieden met de tussenkleur groen zijn waarden aanwezig voor modern, agrarisch gebruik alsmede landschapswaarden die van belang zijn voor natuur, beleving en recreatie.

Lichtgroen landschap: Landschap met veel ontwikkelmogelijkheden
Dit zijn landschappelijk minder waardevolle landschappen waar in de afgelopen 80 tot 100 jaar veel veranderd is en waar de lagere landschapswaarde ruimte voor ontwikkeling biedt. Dit zijn bijvoorbeeld de heide- of veenontginningen met een hoge dynamiek.

De gearceerde gebieden zijn gebieden door de Provincie aangewezen als Natura2000 en NatuurNetwerkNederland. Hier gelden andere regels omdat zij een bijzondere status hebben.

De landgoederen die op de waardenkaart aangeduid worden zijn de historische landgoederen. De ontwikkelruimte die weergegeven wordt door de kleur op de kaart, wordt mede bepaald door samenhang van het landgoed met de omgeving en vice versa. Denk hierbij aan specifieke landschapskenmerken, cultuurhistorische elementen en belevingswaarde.

Lichtgrijze kernen zijn landelijke kernen

Donkergrijze kernen zijn kernen met een woon- en centrumfunctie

Beschermde dorps- en stadsgezichten zijn apart gemarkeerd omdat zij een bijzondere status hebben en er aparte regels gelden.

De begrenzing van de op de waardenkaart weergegeven woonkernen, is uitsluitend bedoeld om het onderscheid in gebiedswaarden weer te geven. Deze grens bepaalt niet of een perceel al dan niet in de bebouwde kom ligt. Of een perceel al dan niet in de bebouwde kom ligt is van feitelijke aard. De aard van de omgeving is bepalend.

Het verhaal achter de waardenkaart

DINKELLAND
mijn
OMGEVINGSVISIE