background
logo
DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
het verhaal achter de speerpunten

In het verhaal achter de speerpunten worden de uitdagingen die op ons afkomen toegelicht. Deze  vraagstukken zijn opgehaald uit de samenleving, bij inwoners, ondernemers, organisaties, raadsleden,  ketenpartners en geven richting aan de speerpunten.

background
logo

Wij willen een economische sterk buitengebied met veel verschillende functies waarin alle bewoners en gebruikers aan hun trekken komen.

Ons Twentse landschap is een uniek coulissenlandschap met houtwallen, singels, essen, ontginningen, natuurgebieden en landgoederen. Dit landschap draagt in grote mate bij aan de identiteit van de streek. De houtwallen en singels vormen verbindingen van natuurgebied naar natuurgebied die voor veel planten en dieren belangrijk zijn. Kortom zowel mensen als dieren voelen zich hier thuis. Het is  voor iedereen belangrijk om een sterk en mooi buitengebied te behouden.

In ons buitengebied komen veel verschillende functies voor die allemaal ruimte nodig hebben. We zien landbouw, natuur, toerisme en bedrijvigheid, recreatie en ook wonen. Daarnaast vragen nieuwe functies om ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld de hernieuwbare opwekking van energie en de vraag naar voldoende waterberging.

Al deze functies leggen samen veel druk op ons buitengebied. Daarom het uitgangspunt: de goede functies op de goede plek. Combinaties van functies zullen nodig zijn, om alles aan bod te laten komen. We streven naar een buitengebied met een mooie balans tussen het landgebruik, de leefbaarheid en de kwaliteit van landschap, bodem, water en lucht. Dat maakt ons buitengebied sterker en is gunstig voor de leefbaarheid. Dit doen we samen met onze inwoners, onze partners en de gebruikers.

Onze speerpunten voor het buitengebied zijn:

 • toekomstgerichte agrarische sector waarbij duurzamere landbouw wordt gestimuleerd;
 • goede staat van landschap en biodiversiteit waarbij we samenwerking zoeken met de landbouw;
 • kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is met respect voor landschap en natuur.
biodiversiteit

de biodiversiteit is goed als in een gebied veel verschillende planten- en diersoorten voorkomen.

New image
buitengebied
in balans
DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
background
logo

Wij willen kernen waar het lekker wonen is. Waar bedrijvigheid is en waar mensen werk kunnen vinden. Maar vooral ook kernen waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en om samen te komen.

Onze inwoners zien hun leefomgeving veranderen. Het wordt moeilijker om voorzieningen in stand te houden. Dit geldt voor winkels, horeca, kerken, kultuurhuizen, sportvoorzieningen en scholen. Aan de andere kant zien we ook nieuwe plannen en combinaties van functies van onderop die kernen juist krachtiger maken.

Van oudsher zijn inwoners van onze kernen gewend om de leefbaarheid van hun omgeving in eigen hand te nemen en te zorgen dat het er goed toeven is. Het versterken  van de leefbaarheid van onze kernen wordt door inwoners en gemeente via  MijnDinkelland al langer samen opgepakt. 

Dit willen we voortzetten aan de hand van vier speerpunten:

 • voldoende voorzieningen;
 • aantrekkelijk wonen;
 • ruimte voor ondernemen;
 • leefbare openbare ruimte.
New image (copy)
vraagstuk
leefbare
kernen
DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
background
logo

We willen een leefomgeving die gezond, veilig en duurzaam is. De bodem, het water en de lucht, de natuur, gebouwen en wegen en paden zijn allemaal onderdeel van onze leefomgeving.

Veilige en gezonde betekent dat wij en ook onze kinderen leven in een omgeving met een gezonde bodem, gezonde lucht en gezond water. En dat betekent dat er ruimte is om te bewegen en te ontmoeten. De ruimte moet ook veilig zijn, zodat er gespeeld kan worden en dat je kan wandelen, fietsen of autorijden zonder ongelukken.

Tegelijkertijd willen we anders omgaan met energie en grondstoffen. We gebruiken teveel en we gebruiken vooral grondstoffen die op raken. Dat moet anders. Hoe dat moet, moeten we vooral samen onderzoeken; de gemeente met haar inwoners, ondernemers en instellingen.

Er zijn veel verschillende functies die allemaal ruimte nodig hebben. Hoe vinden we daar plek voor? En hoe doen we dat zo dat functies elkaar niet in de weg zitten? En zo dat we nu en in de toekomst van een goede leefomgeving kunnen genieten. Dat is de uitdaging voor de komende tijd.

Onze speerpunten op veilig, gezond en duurzaam zijn:

 • gezonde leefomgeving;
 • veilige leefomgeving
 • energieneutraal in 2050
 • duurzaam beheer.
vraagstuk
leefomgeving
van de
toekomst
DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
logo (copy)
OMGEVINGSVISIE
mijn
DINKELLAND
background
het verhaal achter de speerpunten

In het verhaal achter de speerpunten worden de uitdagingen die op ons afkomen toegelicht. Deze  vraagstukken zijn opgehaald uit de samenleving, bij inwoners, ondernemers, organisaties, raadsleden,  ketenpartners en geven richting aan de speerpunten.

logo (copy)
OMGEVINGSVISIE
mijn
DINKELLAND
background

Wij willen een economische sterk buitengebied met veel verschillende functies waarin alle bewoners en gebruikers aan hun trekken komen.

Ons Twentse landschap is een uniek coulissenlandschap met houtwallen, singels, essen, ontginningen, natuurgebieden en landgoederen. Dit landschap draagt in grote mate bij aan de identiteit van de streek. De houtwallen en singels vormen verbindingen van natuurgebied naar natuurgebied die voor veel planten en dieren belangrijk zijn. Kortom zowel mensen als dieren voelen zich hier thuis. Het is  voor iedereen belangrijk om een sterk en mooi buitengebied te behouden.

In ons buitengebied komen veel verschillende functies voor die allemaal ruimte nodig hebben. We zien landbouw, natuur, toerisme en bedrijvigheid, recreatie en ook wonen. Daarnaast vragen nieuwe functies om ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld de hernieuwbare opwekking van energie en de vraag naar voldoende waterberging.

Al deze functies leggen samen veel druk op ons buitengebied. Daarom het uitgangspunt: de goede functies op de goede plek. Combinaties van functies zullen nodig zijn, om alles aan bod te laten komen. We streven naar een buitengebied met een mooie balans tussen het landgebruik, de leefbaarheid en de kwaliteit van landschap, bodem, water en lucht. Dat maakt ons buitengebied sterker en is gunstig voor de leefbaarheid. Dit doen we samen met onze inwoners, onze partners en de gebruikers.

Onze speerpunten voor het buitengebied zijn:

 • toekomstgerichte agrarische sector waarbij duurzamere landbouw wordt gestimuleerd;
 • goede staat van landschap en biodiversiteit waarbij we samenwerking zoeken met de landbouw;
 • kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is met respect voor landschap en natuur.
biodiversiteit

de biodiversiteit is goed als in een gebied veel verschillende planten- en diersoorten voorkomen.

New image
buitengebied
in balans
logo (copy)
OMGEVINGSVISIE
mijn
DINKELLAND
background
vraagstuk
leefbare
kernen

Wij willen kernen waar het lekker wonen is. Waar bedrijvigheid is en waar mensen werk kunnen vinden. Maar vooral ook kernen waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en om samen te komen.

Onze inwoners zien hun leefomgeving veranderen. Het wordt moeilijker om voorzieningen in stand te houden. Dit geldt voor winkels, horeca, kerken, kultuurhuizen, sportvoorzieningen en scholen. Aan de andere kant zien we ook nieuwe plannen en combinaties van functies van onderop die kernen juist krachtiger maken.

Van oudsher zijn inwoners van onze kernen gewend om de leefbaarheid van hun omgeving in eigen hand te nemen en te zorgen dat het er goed toeven is. Het versterken  van de leefbaarheid van onze kernen wordt door inwoners en gemeente via  MijnDinkelland al langer samen opgepakt. 

Dit willen we voortzetten aan de hand van vier speerpunten:

 • voldoende voorzieningen;
 • aantrekkelijk wonen;
 • ruimte voor ondernemen;
 • leefbare openbare ruimte.
logo (copy)
OMGEVINGSVISIE
mijn
DINKELLAND
background
vraagstuk
leefomgeving
van de
toekomst

We willen een leefomgeving die gezond, veilig en duurzaam is. De bodem, het water en de lucht, de natuur, gebouwen en wegen en paden zijn allemaal onderdeel van onze leefomgeving.

Veilige en gezonde betekent dat wij en ook onze kinderen leven in een omgeving met een gezonde bodem, gezonde lucht en gezond water. En dat betekent dat er ruimte is om te bewegen en te ontmoeten. De ruimte moet ook veilig zijn, zodat er gespeeld kan worden en dat je kan wandelen, fietsen of autorijden zonder ongelukken.

Tegelijkertijd willen we anders omgaan met energie en grondstoffen. We gebruiken teveel en we gebruiken vooral grondstoffen die op raken. Dat moet anders. Hoe dat moet, moeten we vooral samen onderzoeken; de gemeente met haar inwoners, ondernemers en instellingen.

Er zijn veel verschillende functies die allemaal ruimte nodig hebben. Hoe vinden we daar plek voor? En hoe doen we dat zo dat functies elkaar niet in de weg zitten? En zo dat we nu en in de toekomst van een goede leefomgeving kunnen genieten. Dat is de uitdaging voor de komende tijd.

Onze speerpunten op veilig, gezond en duurzaam zijn:

 • gezonde leefomgeving;
 • veilige leefomgeving
 • energieneutraal in 2050
 • duurzaam beheer.