WAT GAAN WE DOEN?

De gemeente Dinkelland gaat een Omgevingsvisie opstellen. Een Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van onze gemeente. Hiervoor gebruiken we de ambities en acties die al bekend zijn in het Maatschappelijk Effecten Plan en vanuit de werkgroepen MijnDinkelland2030! Op een aantal nieuwe onderwerpen zijn we met elkaar in gesprek gegaan, ook zijn online stellingen ingevuld.

WAT GEBEURT ER MET UW INBRENG?

U denkt mee en geeft aan waar de gemeente volgens u rekening mee moet houden bij de Omgevingsvisie. De opbrengsten van de avonden en de stellingen worden samen met alle informatie die al aanwezig is, vertaald naar een concept Omgevingsvisie. Die presenteren we om te kijken of de inbreng van de avonden juist verwerkt is. Op basis van de opgehaalde informatie en zienswijzen maakt de gemeenteraad een belangenafweging en neemt een definitief besluit.

New image
New image (Copy)
New image (Copy) (Copy)
New image (Copy) (Copy) (Copy)
New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)
WAT GAAN WE DOEN?

De gemeente Dinkelland gaat een Omgevingsvisie opstellen. Een Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van onze gemeente. Hiervoor gebruiken we de ambities en acties die al bekend zijn in het Maatschappelijk Effecten Plan en vanuit de werkgroepen MijnDinkelland2030! Op een aantal nieuwe onderwerpen zijn we met elkaar in gesprek gegaan, ook zijn online stellingen ingevuld.

New image

Wij organiseren twee avonden op twee locaties met hetzelfde programma. U kunt zich aanmelden voor één van de twee avonden:

  • 14 oktober van 20:00 tot 22:00 uur bij de Methoeve, Gunnerstraat 39, Weerselo of
  • 16 oktober van 20:00 tot 22:00 uur bij café-restaurant Rouwers, Denekamperstraat 74, Agelo

In verband met de organisatie, vragen wij u om zich voor woensdag 9 oktober aan te melden. Stuur daarvoor een mail naar omgevingswet@noaberkracht.nl, onder vermelding van ‘Bijeenkomst Agelo’ of ‘Bijeenkomst Weerselo’.

UITNODIGING
WAT GEBEURT ER MET UW INBRENG?

U denkt mee en geeft aan waar de gemeente volgens u rekening mee moet houden bij de Omgevingsvisie. De opbrengsten van de avonden en de stellingen worden samen met alle informatie die al aanwezig is, vertaald naar een concept Omgevingsvisie. Die presenteren we om te kijken of de inbreng van de avonden juist verwerkt is. Op basis van de opgehaalde informatie en zienswijzen maakt de gemeenteraad een belangenafweging en neemt een definitief besluit.

Wat vindt u?
Ga naar de
stellingen!
Toekomst Maatschappelijk Vastgoed

Hoe gaan we om met vervanging of leegstand van bv. kerken, sportaccommodaties en scholen?)

Ondernemen in het buitengebied

Hoe passen wonen, werken, recreëren en windmolens in ons buitengebied?

Gezonde leefomgeving

Hoe kan onze omgeving bijdragen aan gezonder leven?

Klimaatadaptatie

Hoe gaan we om met het beperken van overlast door regen en hitte?

Energietransitie

Hoe realiseren we de klimaatdoelen en wat betekent dat voor ons landschap?