NIEUWS

Verslagen avonden en enquête Omgevingsvisie

De gemeente Dinkelland stelt een Omgevingsvisie op. Om hierover mee te praten, zijn op 14 en 16 oktober inwoners, verenigingen en organisaties uitgenodigd. Ook is er een digitale enquête gehouden op deze website. Bij dit nieuwsbericht zijn vier verslagen toegevoegd. In het korte verslag staat de samenvatting van de opbrengst van de avonden. Het bevat uitspraken en meningen die op de verschillende avonden gedeeld werden door meerdere aanwezigen. Naast deze samenvatting is er ook een uitgebreid verslag met daarin de verslagen van de medewerkers van de gemeente die bij de verschillende avonden aan de tafels zaten. Die versie geeft een gedetailleerder beeld. Ook is er een verslag gemaakt van de kaarten waarop aanwezigen post-its konden plakken. Tot slot is er een verslag met de resultaten van de enquête. De opbrengsten van de avonden en de enquête worden samen met alle informatie die al aanwezig is, vertaald naar een concept Omgevingsvisie.”

Downloads:

  • Resultaten enquête Omgevingsvisie Dinkelland en Tubbergen
  • Kort verslag Omgevingsvisie avonden Dinkelland
  • Uitgebreid verslag Omgevingsvisie avonden Dinkelland
  • Waardekaarten Omgevingsvisie Dinkelland en Tubbergen
New image
New image
NIEUWS

Verslagen avonden en enquête Omgevingsvisie

De gemeente Dinkelland stelt een Omgevingsvisie op. Om hierover mee te praten, zijn op 14 en 16 oktober inwoners, verenigingen en organisaties uitgenodigd. Ook is er een digitale enquête gehouden op deze website. Bij dit nieuwsbericht zijn vier verslagen toegevoegd. In het korte verslag staat de samenvatting van de opbrengst van de avonden. Het bevat uitspraken en meningen die op de verschillende avonden gedeeld werden door meerdere aanwezigen. Naast deze samenvatting is er ook een uitgebreid verslag met daarin de verslagen van de medewerkers van de gemeente die bij de verschillende avonden aan de tafels zaten. Die versie geeft een gedetailleerder beeld. Ook is er een verslag gemaakt van de kaarten waarop aanwezigen post-its konden plakken. Tot slot is er een verslag met de resultaten van de enquête. De opbrengsten van de avonden en de enquête worden samen met alle informatie die al aanwezig is, vertaald naar een concept Omgevingsvisie.”

Downloads:

  • Resultaten enquête Omgevingsvisie Dinkelland en Tubbergen
  • Kort verslag Omgevingsvisie avonden Dinkelland
  • Uitgebreid verslag Omgevingsvisie avonden Dinkelland
  • Waardekaarten Omgevingsvisie Dinkelland en Tubbergen
WAAROM DE
OMGEVINGSWET?

1. Inzichtelijker

2. Meer in samenhang

3. Meer maatwerk

4. Snellere en betere                  besluitvorming

New  image
New image