background
logo
OMGEVINGSVISIE
DINKELLAND

Alle gemeenten moeten een Omgevingsvisie opstellen, zo ook de gemeente Dinkelland. Een Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van onze gemeente. Wat is binnen onze gemeente waardevol en willen we behouden, wat kan anders en waar liggen dus kansen in het buitengebied en in onze kernen? Hiervoor gebruiken we de ambities en acties die al bekend zijn in het Maatschappelijk Effecten Plan en vanuit de werkgroepen MijnDinkelland2030! Op een aantal nieuwe onderwerpen zijn we in oktober 2019 met elkaar in gesprek gegaan. Ook zijn er online stellingen ingevuld. Deze gesprekken en stellingen gingen over de thema’s nieuwe energie, klimaatverandering, gezonde leefomgeving, ondernemen in het buitengebied en elkaar ontmoeten. De gemeente Dinkelland gebruikt alle beschikbare informatie om een concept Omgevingsvisie op te stellen. De verwachting is dat deze in maart 2021 gereed is. 

Op deze website vindt u meer informatie over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie Dinkelland. 


background
logo
OMGEVINGSVISIE
DINKELLAND

Alle gemeenten moeten een Omgevingsvisie opstellen, zo ook de gemeente Dinkelland. Een Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van onze gemeente. Wat is binnen onze gemeente waardevol en willen we behouden, wat kan anders en waar liggen dus kansen in het buitengebied en in onze kernen? Hiervoor gebruiken we de ambities en acties die al bekend zijn in het Maatschappelijk Effecten Plan en vanuit de werkgroepen MijnDinkelland2030! Op een aantal nieuwe onderwerpen zijn we in oktober 2019 met elkaar in gesprek gegaan. Ook zijn er online stellingen ingevuld. Deze gesprekken en stellingen gingen over de thema’s nieuwe energie, klimaatverandering, gezonde leefomgeving, ondernemen in het buitengebied en elkaar ontmoeten. De gemeente Dinkelland gebruikt alle beschikbare informatie om een concept Omgevingsvisie op te stellen. De verwachting is dat deze in maart 2021 gereed is. 

Op deze website vindt u meer informatie over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie Dinkelland.