DE OMGEVINGSWET

Vanaf 1 januari 2022 wordt landelijk een nieuwe wet ingevoerd: de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet over onze leefomgeving. Met onze leefomgeving bedoelen wij de omgeving waarin we wonen, werken, recreëren, naar school gaan, uitgaan, sporten en winkelen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen. Hierdoor verandert de manier waarop plannen worden opgesteld en vergunningen worden verleend.

Een nieuwe wet maken is niet genoeg. Het succes staat of valt met de uitvoering van die wet. Daarom wordt alle beschikbare informatie gebundeld in één digitaal loket. Dat zorgt ervoor dat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. Ook gaan we bij de gemeente op een andere manier werken. De wet daagt inwoners en ondernemers uit om actief ideeën aan te dragen voor het ontwikkelen en verbeteren van de leefomgeving.

De Omgevingswet is bedoeld om meer samenhang te krijgen in de manier waarop we met elkaar zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. We kunnen een gebied verschillend inrichten:  kiezen we bijvoorbeeld voor natuur- of landbouwgrond, of kiezen we voor een woon- of industriegebied? Door alles in samenhang met elkaar te beoordelen, ontstaat er een evenwichtigere leefomgeving. De gemeente Dinkelland gaat deze afwegingen maken in samenspraak met de inwoners, belangenpartijen en ondernemers. Deze afwegingen vormen de basis voor de omgevingsvisie.

Meer weten? Kijk dan op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 

New image
New image
New image
DE OMGEVINGSWET

Vanaf 1 januari 2022 wordt landelijk een nieuwe wet ingevoerd: de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet over onze leefomgeving. Met onze leefomgeving bedoelen wij de omgeving waarin we wonen, werken, recreëren, naar school gaan, uitgaan, sporten en winkelen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen. Hierdoor verandert de manier waarop plannen worden opgesteld en vergunningen worden verleend.

Een nieuwe wet maken is niet genoeg. Het succes staat of valt met de uitvoering van die wet. Daarom wordt alle beschikbare informatie gebundeld in één digitaal loket. Dat zorgt ervoor dat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. Ook gaan we bij de gemeente op een andere manier werken. De wet daagt inwoners en ondernemers uit om actief ideeën aan te dragen voor het ontwikkelen en verbeteren van de leefomgeving.

De Omgevingswet is bedoeld om meer samenhang te krijgen in de manier waarop we met elkaar zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. We kunnen een gebied verschillend inrichten:  kiezen we bijvoorbeeld voor natuur- of landbouwgrond, of kiezen we voor een woon- of industriegebied? Door alles in samenhang met elkaar te beoordelen, ontstaat er een evenwichtigere leefomgeving. De gemeente Dinkelland gaat deze afwegingen maken in samenspraak met de inwoners, belangenpartijen en ondernemers. Deze afwegingen vormen de basis voor de omgevingsvisie.

Meer weten? Kijk dan op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 

WAAROM DE
OMGEVINGSWET?

1. Inzichtelijker

2. Meer in samenhang

3. Meer maatwerk

4. Snellere en betere                  besluitvorming

New  image
New image