DE OMGEVINGSVISIE

Een omgevingsvisie is een blik op de toekomst, een visie die gaat over onze omgeving. Denk hierbij aan de omgeving waarin we wonen, werken, naar school gaan, uitgaan, winkelen of sporten. Maar ook alle routes die we afleggen op weg naar deze locaties. Op basis van de omgevingsvisie gaan we een omgevingsplan schrijven. Een omgevingsplan is een gedetailleerdere uitwerking van de omgevingsvisie en vervangt de huidige bestemmingsplannen.

De omgevingsvisie geeft aan wat we willen behouden in onze gemeente en waar we kansen zien voor veranderingen. Natuurlijk hebben we samen al veel thema’s besproken tijdens MijnDinkelland2030 en deze nemen wij zeker ook mee in de omgevingsvisie! Er zijn ook enkele nieuwe thema’s waar wij in oktober 2019 samen over nagedacht hebben: gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie, energie en duurzaamheidsopgave, ondernemen in het buitengebied en toekomst maatschappelijk vastgoed. Het gaat bij de omgevingsvisie niet alleen om uw eigen kern of buitengebied. Het gaat om een gemeente brede visie op hoofdlijnen en dus over kern overstijgende ontwikkelingen en oplossingen.


New image
WAT DOEN WE
WANNEER?

oktober 2019  
bijeenkomsten

november 2019     
terugkoppeling van de avonden

oktober/november 2020 
input website Omgevingsvisie gereed

januari 2021
concept omgevingsvisie af

maart 2021
definitieve omgevingsvisie

New image
DE OMGEVINGSVISIE

Een omgevingsvisie is een blik op de toekomst, een visie die gaat over onze omgeving. Denk hierbij aan de omgeving waarin we wonen, werken, naar school gaan, uitgaan, winkelen of sporten. Maar ook alle routes die we afleggen op weg naar deze locaties. Op basis van de omgevingsvisie gaan we een omgevingsplan schrijven. Een omgevingsplan is een gedetailleerdere uitwerking van de omgevingsvisie en vervangt de huidige bestemmingsplannen.

De omgevingsvisie geeft aan wat we willen behouden in onze gemeente en waar we kansen zien voor veranderingen. Natuurlijk hebben we samen al veel thema’s besproken tijdens MijnDinkelland2030 en deze nemen wij zeker ook mee in de omgevingsvisie! Er zijn ook enkele nieuwe thema’s waar wij in oktober 2019 samen over nagedacht hebben: gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie, energie en duurzaamheidsopgave, ondernemen in het buitengebied en toekomst maatschappelijk vastgoed. Het gaat bij de omgevingsvisie niet alleen om uw eigen kern of buitengebied. Het gaat om een gemeente brede visie op hoofdlijnen en dus over kern overstijgende ontwikkelingen en oplossingen.


WAT DOEN WE
WANNEER?

oktober 2019                       
bijeenkomsten

november 2019              
terugkoppeling van de avonden

april/mei 2020                      
concept omgevingsvisie gereed    

mei/augustus 2020                      
inspraak op concept omgevingsvisie

december 2020  
definitieve omgevingsvisie

New  image